ผลิตภัณฑ์  

แวกซ์อิมัลชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต Construction Board

แวกซ์เคลือบกล่อง

แวกซ์เคลือบผิวผลไม้