ผลิตภัณฑ์   >  แวกซ์เคลือบผิวผลไม้  

 

 

ผลิตภัณฑ์แวกซ์เคลือบผิวผลไม้ ของบริษัทฯ ได้ผ่านการวิจัย ทดลอง กับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ผลิตส้ม ล้มโอ มังคุด และผลไม้อื่นๆ เพื่อส่งออก ภายใต้การควบคุมการผลิตตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหาร (GMP) จนในที่สุดได้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

  

บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์แวกซ์เคลือบผิวผลไม้ สำหรับเป็นทางเลือกไว้ 2 ประเภท ตามความต้องการของตลาด ดังนี้

  

  

โกลเด้นการ์ด หรือเพอร์เฟคไชน์ เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผิวผลไม้ (ชนิดหายใจ) โดยเคลือบหลังการเก็บเกี่ยว มีคุณสมบัติช่วยให้ผลไม้มีความเงามันสวยงามตามธรรมชาติ แต่ยังสามารถมีการหายใจได้ในระดับที่ต่ำ มีผลให้ช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำหนักของผลไม้ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยที่ผลไม้ยังคงความสด และช่วยรักษาคุณค่าและรสชาติตามธรรมชาติ

 

  

ผลิตภัณฑ์โกลเด้นการ์ด สามารถทนต่อการขูดขีดและการชะล้างจากน้ำได้ดีหลังจากผ่านกระบวนการเคลือบ และทำให้แห้งอย่างสมบูรณ์แล้ว แวกซ์ชนิดนี้ประกอบขึ้นด้วยอนุภาคเล็กๆ ที่แขวนลอยเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ในน้ำ มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม 

  

 

โกลเด้นพลัส หรือซูเปอร์กล็อซ  เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผิวผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความมันเงาให้กับผลไม้ และช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำของผลไม้ ทำให้ผิวผลไม้มีความสวยงามไม่เหี่ยวเร็ว

  

ผลิตภัณฑ์โกลเด้นพลัส สามารถทนต่อการขูดขีดและการชะล้างจากน้ำได้ดีแห้งเร็ว แวกซ์ชนิดนี้ประกอบขึ้นด้วยอนุภาคเล็กๆ ของสารเรซิ่น ซึ่งแขวนลอยอยู่ในน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะเป็นของเหลวใสสีน้ำตาล

 

 

 

ก่อน
 

หลัง