ผลิตภัณฑ์   >  แวกซ์อิมัลชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต Construction Board  

 

บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แวกว์อิมัลชั่น สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต Construction Board ซึ่งได้แก่ Particle Board MDF HDF และ Hard Board ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพราะ ”แวกซ์อิมัลชั่น” ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของปิโตรเลียม แวกซ์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกันมีลักษณะสีขาวนวล อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้จะถูกห่อหุ้มโดยสารเคมีที่ทำให้มีเสถียรภาพในการแขวนลอย และพร้อมที่จะแตกตัวออกในขณะใช้งาน เพื่อทำหน้าที่ลดอัตราการดูดความชื้นของเนื้อไม้ (Hydrophobing) ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมจะช่วยให้บอร์ดที่ผลิตมีอัตราการดูดซึมน้ำและความชื้นในอัตราที่ต่ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์แวกซ์อิมัลชั่นของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าด้วย

ผลิตภัณฑ์ PN-1060
มีคุณสมบัติในการรวมตัวกับกาวและน้ำได้ดี สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต Particleboard และ Medium Density Fiberboard (MDF) ซึ่งสามารถผสมกับกาวชนิดต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแยกชั้น หรือแตกตัวของการแขวนลอย

 

ผลิตภัณฑ์ PA-60
มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการจับตัวกันระหว่างเส้นใย ทำให้สามารถช่วยลดการเกิดจุดตำหนิบนแผ่นไม้ ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิต Medium Density Fiberboard (MDF) โดยผลิตภัณฑ์ PA-60 จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้แยกกับกาว (Resin) โดยสามารถนำ PA-60 ฉีดเข้าที่ Blow line, Screw feeder หรือที่ Blender