ติดต่อสอบถาม  


บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด

1/7 หมู่ 4 ถ. ท่าทรายพัฒนา ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0 3488-0281-3 โทรสาร : 0 3488-0284