ผลิตภัณฑ์   >  แวกซ์เคลือบกล่อง  

 

ผลิตภัณฑ์แวกซ์เคลือบกล่องกระดาษ ของบริษัทฯ ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของกล่องกระดาษลูกฟูกแบบธรรมดาทั่วไปให้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติก สามารถป้องกันความชื้นได้สูง รับแรงกดได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยไม่เสียรูปทรง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้เหมาะกับการขนส่งสินค้าในรถห้องเย็น ข้อสำคัญช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมาก เพราะมีน้ำหนักเบาและทนทาน

 

แวกซ์เคลือบกล่องกระดาษกระดาษลูกฟูกชนิดต่างๆ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเข้าไปกระจายตัวยึดเกาะผิวเนื้อกระดาษลูกฟูกทั้งภายนอกและในช่องเล็กๆ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนคุณสมบัติเนื้อกระดาษบางๆ ให้เป็นคล้ายผิวพลาสติก และมีความแข็งแรงทนทานด้วยรูปทรงของกล่อง แต่กลับมีน้ำหนักเบาและราคาประหยัดกว่า บริษัทฯ ได้ออกแบบกล่องกระดาษเคลือบแวกซ์ สำหรับธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรต่างๆ ดังนี้

 

กล่องกระดาษเคลือบแวกซ์ด้วยคุณสมบัติพิเศษ BC-999 ซึ่งเป็นแวกซ์เหลวที่อ่อนตัวสามารถไหลซอกซอนได้ถึงทุกอนูของเนื้อกระดาษลูกฟูอย่างรวดเร็วและทั่วถึง อันจะมีผลทำให้กล่องลูกฟูกมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถป้องกันความชื้นได้จากทั้งภายนอกและภายใน ดังนั้น กล่องกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการเคลือบด้วย BC-999 จะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่เปียกชื้นได้ดี เช่น กล่องผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ หรือผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ

 

ก่อน
 

หลัง